redovisningsbyrå

 Årsredovisning/Bokslut


Är du osäker på hur man gör bokslut/årsredovisning? Eller har du inte tid? Låt oss hjälpa dig.

Det finns många krav på din årsredovisning och ofta kan arbetet bli ett knepigt och tidskrävande. Överlämna årsredovisningen / bokslutet till oss så du kan fokusera på din verksamhet istället. Vi håller koll på de lagar, regler och allt annat som behövs för att slutföra din årsredovisning. Du som kund kan känna dig säker på att vi utför arbetet korrekt och i god tid, sedan hör vi av oss till dig när årsredovisningen är klar. Våra redovisningskonsulter har bred expertis och bra erfarenhet, för oss är detta inget bekymmer.


Årsredovisning är en sammanställning av räkenskapsåret, det är en offentlig handling och något som alla företag och föreningar som driver näringsverksamhet måste göra, samt ideella föreningar med över 1,5 miljoner i tillgångar. Det är företagets skyldighet att årsredovisningen följer god redovisningssed, d.v.s. att man följer lagen samt de vägledningar och rekommendationer som har angivits av FAR och BFN. Årsredovisningen är, precis som bokföringen, ytterst viktig för ditt företag. 


Din årsredovisning ska bestå av fyra delar: Resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse och noter. Det kan vara svårt, krångligt och väldigt tidskrävande att hålla koll på alla samt framställa en årsredovisning. Inga problem, vi löser det